Ako zarovnať text v tabuľkách v programe Microsoft Word

Ako zarovnať text v tabuľkách v programe Microsoft Word

Funkcia COUNTIF v Exceli 2010

V Exceli 2010 pomocou podmienenej logiky COUNTIF budete môcť spočítať výskyt údajov a zobraziť výsledok, ak je podmienka splnená. Umožňuje to

Ako odoslať vlastnú automatickú odpoveď z programu Outlook

Outlook môže nastaviť odpoveď Mimo kancelárie, ktorá sa odošle každému v rámci rozsahu dátumu a času. Odpoveď Mimo kancelárie je pre všetkých rovnaká. Môžeš

Ako rýchlo vložiť vodorovnú čiaru do dokumentu programu Word 2010

Z mnohých spôsobov, ako rozdeliť dokument na sekcie, môžete jednoducho použiť vstavanú možnosť horizontálnej čiary programu Word 2010 na vloženie oddeľovača. Na vkladanie

Vložiť začiarkavacie políčka v Exceli 2010

Excel poskytuje veľmi užitočné ovládacie prvky formulárov, ktoré umožňujú používateľom vytvárať ovládacie prvky a ovládať niekoľko vecí súčasne. Môžete pridať tlačidlá,

Vložte čísla strán do dokumentu programu Word 2010

Na rozdiel od iných textových procesorov je Word 2010 vybavený množstvom možností a funkcií na rýchle vkladanie a spravovanie čísiel strán v hlavičke a

Ako preskočiť strany v očíslovanom dokumente v programe Microsoft Word

Ako preskočiť strany v očíslovanom dokumente v programe Microsoft Word